rsz cinema city campus 1

Kulturanova učestvuje u međunarodnom projektu „FeeLMS for Creativity“. Mladi, kreativnost i šanse za zapošljavanje teme su koje će biti u fokusu u narednom periodu. Oslanjajući se na bogato iskustvo partnerskih organizacija u ovom projektu u organizaciji festivala, izložbi, koncerata i drugih kulturnih događaja koji su mobilisali veliki broj profesionalaca i publike, namera je da se sa mladima podele iskustva kako bi lakše uplovili u uzbudljivi svet kreativnih industrija. Partneri na projektu su Udruženje Cinema City iz Srbije, Sineglossa iz Italije,  Udruga Domino iz Hrvatske i Pro Progressione iz Mađarske.

Cilj projekta je da se mladi širom Evrope podstaknu da na inovativan način istraže brojne mogućnosti za stvaralaštvo, zapošljavanje i mobilnost. Kroz seriju susreta, kreativnih radionica i upotrebu specijalno dizajnirane platforme za elektronsko učenje, mladi iz četiri zemlje će imati mogućnost da upoznaju, uče i steknu nove veštine potrebne za organizaciju događaja, istraže inovacije u radu sa publikom, koriste interesantne digitalne aplikacije i ostvare sopstvene kreativne ideje.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org