Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main MenuO Kulturanovi

Asocijacija Kulturanova nezvanično postoji od 1999, a 2001. godine smo i zvanično registrovani u Novom Sadu.

Organizacija je osnovana kao krovna organizacija svih onih mladih ljudi koji su bili umorni od zatvorenosti tada postojećih institucija i koji zbog nedostatka iskustva, prostornih, finansijskih i drugih resursa nisu mogli ostvariti svoje kreativne potencijale u umetnosti. Na Osnivačkoj skupštini bilo je prisutno preko 200 mladih ljudi! Sa mnogima od njih organizacija i danas sarađuje. Način i razlog osnivanja umnogome je opredelio i buduće aktivnosti organizacije.Kulturanova deluje u četiri oblasti, kroz svoja četiri programa:

• Teatarnova - pozorište i performans,

• Muzikanova - podrška mladim muzičkim stvaraocima,

• Medianova - audio-vizuelni i medijski sadržaji,

• Futuranova - inovacije u kulturnim i kreativnim industrijama.Od 2018. godine Kulturanova je u okviru OPENS programa realizovala projekte po nazivu svojih programskih stubova, Muzikanova i Teatarnova, čiji su rezultati predstavljeni na godišnjem TAKT festivalU.

Tokom prethodnih godina implementirali smo i brojne međunarodne projekte, kao što su: Play!Mobile, Port of Dreamers, TRAINART, Z Elements i Creative Soft Skills.

Naše projekte u prethodnih pet godina podržali su: Evropska komisija, Ministarstvo kulture Republike Srbije, ECF / Evropska kulturna fondacija, Razvojna agencija Srbije, Grad Novi Sad, Pokrajina Vojvodina, IPA Interreg fondovi, Švedski institut, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Višegradski fond, Trust za uzajamno razumevanje i Fulbright program.

U tom periodu, od 2015. do 2020. godine, realizovali smo deset velikih projekata i organizovali desetak malih umetničkih intervencija, kao i okupljanja koja su angažovala više od 4.000 ljudi kao direktnih korisnika i oko 30.000 kao indirektnih korisnika.Naša misija

Kulturanova pokreće interkulturalni i intersektorski dijalog u društvu podstičući kreativnost mladih kroz umetničku edukaciju, produkciju kulturnih sadržaja i unapređivanje javnih politika u oblasti kulture i mladih.Naša vizija

Novi Sad je otvoren za stvaranje nove kulture. Za nas je nova kultura proces izgradnje novih društvenih odnosa koji podstiču dijalog, samopreispitivanje i kritičko mišljenje.Naši ciljevi

• Uklanjanje barijera za suživot u Novom Sadu i Vojvodini iniciranjem i podsticanjem dijaloga između različitih ranjivih subkulturnih grupa, a posebno migranata, „dođoša“, Roma, LGBTQ+ osoba i osoba sa invaliditetom;

• Promocija kreativnosti radi poboljšanja radne kulture u sektorima van kulture i zajedničko delovanje u cilju efektivnijih društvenih odnosa;

• Razvijanje kulture dijaloga među mladima iz Srbije i susednih zemalja kroz zajedničku produkciju kulturnih sadržaja;

• Decentralizacija kulture kroz plasiranje naših sadržaja u gradovima Vojvodine koji nemaju razvijenu kulturnu scenu (posebno nezavisnu), kao i u delovima grada u Novom Sadu koji nemaju dovoljno omladinskih i kulturnih aktivnosti;

• Organizacija konferencija, radionica, skupova i specijalističkih programa

• Produkcija pozorišnih predstava, performansa, izložbi i drugih oblika umetničkih prezentacija

• Aktivno učešće u procesima planiranja i unapređivanja javnih politika u oblasti mladih i kulture u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji.
Pin It