Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main MenuCilj programa 

Futuranova ima za cilj da podrži rast i održivost kulturnog i kreativnog sektora razvojem transnacionalnih projekata koji omogućavaju pojedincima i organizacijama da podstiču transnacionalnu i međusektorsku saradnju, što rezultira jačanjem kreativne i socijalne ekonomije.Opis programa

Zbog progresivnog prelaska u kreativnu ekonomiju postalo je očigledno da umetnost i kultura moraju naporno da rade kako bi pratili globalnu transformaciju u poslu i tehnologiji. Kulturne i kreativne industrije (CCI) moraju da inoviraju i pronađu novu priliku za rast.

Štaviše, kao direktna posledica ekonomskih promena i finansijske krize, kulturne organizacije moraju da postanu više poslovno orijentisane da bi postigle dugoročnu održivost. Za kulturne organizacije zasnovane na izgradnji ključno je tražiti veze između umetnosti, poslovanja, tehnologije, turizma, održive životne sredine i socijalnih inovacija. Istovremeno, CCI mogu proširiti svoju publiku pozicionirajući se u poslovnom sistemu kao pružaoci kulturnih usluga/aktivnosti, jer predstavljaju važne operatere za društvene promene ili za poboljšanje učinka organizacija koje posluju u tradicionalnim sektorima.Ključni aspekti programa

• Transnacionalna saradnja

• Inovacije

• Povezivanje umetnosti i tehnologije

• Povezivanje umetnosti i preduzetništva

• Razvoj socijalne ekonomijePin It