Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main MenuNudimo vam različite pakete usluga koje možete kombinovati u skladu sa svojim potrebama.

Izrada kampanja za društvene mreže: Facebook, Instagram, TikTok
Izrada kampanja za društvene mreže i sprovođenje kampanje sa spremnim materijalom (uključuje i plan sprovođenja kampanje): Facebook, Instagram, TikTok (moguće i samo jedna ili kombinacija ovih društvenih mreža)
Izrada kampanja za društvene mreže i sprovođenje kampanje sa contentom (uključuje i plan sprovođenja kamapnje): Facebook, Instagram, TikTok (moguće i samo jedna ili kombinacija ovih društvenih mreža)
Pravljanje i vođenje naloga na društvenim mrežama sa dostavljenim sadržajem: Facebook, Instagram, TikTok
Pravljanje i vođenje naloga na društvenim mrežama sa pravljenjem contenta: Facebook, Instagram, TikTok
Pravljenje kampanje za medije
Pravljenje i implementiranje kampanje za medije
Organizovanje promocija i promotivnih događaja
Organizovanje promocija i promotivnih događaja i pravljenje sadržaja za društvene mreže
Organizovanje promocija i promotivnih događaja i pravljenje sadržaja za medije
Organizovanje promocija i promotivnih događaja i pravljenje sadržaja za društvene mreže i medije
Konketne ciljeve i rezultate dogovaramo tokom prvih konsultacija koje su besplatne.
Pin It